Licenčna pogodba s končnim uporabnikom (EULA) za Notatum (iOS)

PRED UPORABO PROGRAMSKE OPREME NOTATUM ("APLIKACIJA") NATANČNO PREBERITE TO LICENČNO POGODBO S KONČNIM UPORABNIKOM ("EULA"). Z UPORABO APLIKACIJE SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO POGOJI TE EULA. ČE SE NE STRINJATE S POGOJI TE EULA, APLIKACIJE NE SMETE NAMESTITI, PRENESTI ALI UPORABLJATI.

 

Licenca
1.1 EsCulenta GmbH ("mi", "nas" ali "naše") vam podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo in preklicno licenco za uporabo Aplikacije na kateri koli napravi Apple, ki je v vaši lasti ali pod vašim nadzorom in je skladna s pogoji uporabe App Store družbe Apple Inc..
1.2 Ta licenca velja samo za uporabo aplikacije v različici, ki smo jo zagotovili, in izključno za osebno, nekomercialno uporabo.
Nakupi v aplikacijah in naročnine
2.1 Aplikacija lahko ponuja nakupe v aplikaciji in naročnine, ki vam omogočajo dostop do dodatnih funkcij in vsebine. Ti nakupi in naročnine se obdelujejo prek trgovine Apple App Store in zanje veljajo pogoji uporabe družbe Apple Inc.
2.2 Naročnine se samodejno podaljšajo, razen če jih prekličete vsaj 24 ur pred koncem tekočega naročniškega obdobja. Vašemu računu bo zaračunana obnova v 24 urah pred koncem tekočega obdobja, razen če je samodejna obnova izklopljena.
3. varstvo podatkov
Z uporabo aplikacije soglašate z zbiranjem, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti, ki je s sklicevanjem vključen v EULA in je na voljo na našem spletnem mestu https://notatum.app/datenschutzerklaerung.
4 Intelektualna lastnina
4.1 Aplikacija in vse povezano gradivo, med drugim besedilo, slike, grafike, logotipi, patenti, blagovne znamke in avtorske pravice, so izključna last družbe EsCulenta GmbH ali njenih dajalcev licenc.
4.2 Ne smete kopirati, spreminjati, prilagajati, prevajati, dekompilirati, razstavljati ali kako drugače poskušati odkriti izvorne kode aplikacije ali katerega koli njenega dela, razen če je to izrecno dovoljeno z zakonom ali če smo za to pisno pooblaščeni.
5. omejitev odgovornosti
5.1 Aplikacija je "kot je" in . "kot je na voljo" če je na voljo. Ne dajemo nobenih jamstev ali izjav, izrecnih ali implicitnih, glede kakovosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, primernosti za določen namen, združljivosti ali varnosti aplikacije.
5.2 V nobenem primeru ne mi ne naši izdajatelji licenc, zaposleni, zastopniki ali povezane družbe ne odgovarjamo za nobeno posredno, naključno, posebno, vzorčno ali posledično škodo, med drugim za izgubljeni dobiček, izgubo podatkov, izgubo uporabe ali druge neopredmetene izgube, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije, tudi če smo bili obveščeni o možnosti takšne škode.
5.3 Naša celotna odgovornost v zvezi s kakršnim koli zahtevkom, ki izhaja iz te LZPE ali je z njo povezana, je omejena na znesek, ki ste nam ga dejansko plačali za Aplikacijo, ali na najnižji znesek, ki ga dovoljuje zakon, če je ta višji.
6. spremembe pogodbe EULA
Pridržujemo si pravico, da kadar koli in po lastni presoji spremenimo ali posodobimo to pogodbo EULA. Spremenjen LZPE bo objavljen v aplikaciji ali na našem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba aplikacije po objavi spremenjenega LEKS pomeni, da se strinjate s takšnimi spremembami.
7.Cancelation
7.1 Ta licenčna pogodba EULA velja, dokler je ne prekinete vi ali mi. To pogodbo lahko kadar koli prekinete tako, da aplikacijo odstranite iz svoje naprave.
7.2 Če kršite katerega koli od pogojev te pogodbe, lahko to pogodbo EULA prekličemo brez predhodnega obvestila. V takem primeru morate aplikacijo nemudoma odstraniti iz svoje naprave.
8 Veljavno pravo in pristojnost
8.1 Za to pogodbo EULA veljajo avstrijski zakoni, ne glede na določbe o koliziji zakonov.
8.2 Strinjate se, da bodo o vseh sporih, ki izhajajo iz te pogodbe EULA ali so z njo povezani, odločala izključno pristojna sodišča v Avstriji.
9. klavzula o ločljivosti
9.1 Če je ali postane katera koli določba te pogodbe EULA v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva, ostale določbe ostanejo nedotaknjene in učinkovite. Neveljavna ali neizvršljiva določba se nadomesti z zakonsko dopustno določbo, ki je najbližje ekonomskemu namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.
Popoln sporazum
10.1 Ta licenca EULA predstavlja celoten sporazum med vami in nami v zvezi z uporabo aplikacije in nadomešča vse predhodne pisne ali ustne sporazume ali dogovore.
11. dodelitev
11.1 Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeliti ali prenesti svojih pravic ali obveznosti po tej pogodbi EULA. Mi lahko svoje pravice in obveznosti iz te LEKS kadar koli prenesemo ali odstopimo brez vašega soglasja.
12.waiver
12.1 Kakršna koli naša zamuda ali opustitev pri uveljavljanju ali izvrševanju naših pravic v skladu s to pogodbo EULA se ne šteje kot odpoved tem pravicam. Odpoved katerikoli pravici je lahko podana samo v pisni obliki in velja samo za določen primer in namen, za katerega je bila podana.
13. Obvestila
13.1 Vsa obvestila, zahteve ali druga sporočila, ki so potrebna ali dovoljena v zvezi s to pogodbo EULA, morajo biti v pisni obliki in se štejejo za pravilno poslana, če so poslana po e-pošti na e-poštni naslov, ki ga navedemo, ali na e-poštni naslov, ki ste ga navedli v postopku registracije.
KONTAKTNI PODATKI
Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe v zvezi s tem sporazumom EULA ali aplikacijo, se obrnite na nas:

 

EsCulenta GmbH
8403 Lebring
Schirka 10,
Avstrija
E-naslov: support@notatum.app
sl_SISL